Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z kwiecień, 2017

Tłumaczenia nazw sądów

Teksty paralerne

Problem z dostepem do tekstów pararelnych ma nawet PKE przeprowadzająca egzaminy na tłumacza przysięgłego.
Poniżej prezentuję linki do tego, co udało mi sie odnaleźć:

TŁUMACZENIA WZORÓW POUCZEŃLINK DO TŁUMACZEŃ
Wzory pouczeń w postępowaniu karnym
Poniżej znajdują się tłumaczenia wzorów pouczeń w postępowaniu karnym, stanowiących załączniki do rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 r.:
w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego w postępowaniu karnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 512)w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 514)w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 515) Tłumaczenia wykonano na 13 języków:
PolskiFrancuski
Ponadto, na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, pod adresem:
https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/wzory-pouczen/
dostępne są (w dalszym ciągu aktualne…

Francusko-Polska Izba Gospodarcza

CCIFP:  szkolenia  dla tłumaczy 
Francusko–Polska Izba Gospodarcza powstała w 1994 r. jako stowarzyszenie przedsiębiorców i od tego czasu nieustannie się rozwija. CCIFP jest niezależną, samofinansującą się organizacją, zrzeszającą obecnie prawie 500 francuskich oraz polskich firm — to jedna z najaktywniejszych izb bilateralnych w Polsce. CCIFP ma znaczący wkład w rozwój działalności inwestycyjnej i gospodarczej w Polsce oraz odgrywa aktywną rolę w kontaktach z organami administracji państwowej i organizacjami pracodawców. Stanowi również doskonałą platformę wymiany doświadczeń oraz najlepszych praktyk biznesowych.
CCIFP dla tłumaczy  Zachecam do skorzystania z oferty szkoleń, ja się wybieram, a bientot!
Intensywny tygodniowy kurs tłumaczeniowy (30 godzin) Tłumaczenie reprezentatywnych i starannie wyselekcjonowanych dokumentów z różnych dziedzin prawa i ekonomii z języka polskiego na francuski i odwrotnie Kurs skierowany jest do: Tłumaczy przysięgłych języka francuskiego,Tłum…

Francuskie tłumaczenia prawnicze

Czy można tłumaczyć teksty prawnicze nie będąc prawnikiem? Oto jest pytanie.
Tłumacz nie rozstrzyga kwestii ani wątpliwości prawnych, nie potrzebuje więc wykształcenia równego pięcioletnim studiom prawniczym.

 Problem zaczyna się natomiast w momencie wyboru terminologii.  Popatrzmy chociażby na taki fragment dokumentu jak tłumaczone ostatnio przeze mnie zaświadczenie z Urzędu Skarbowego. Na dole dokumentu widnieje fioletowa pieczęć " z. up. Kierownika Działu....". Otóż po zerknięciu do Polsko-Francuskiego Słownika Terminologii  Prawniczej Pani Prof. Ewy Łozińskiej-Małkiewicz widzimy następujące tłumaczenia terminu "upoważnienie".

upoważnienieautorisation, procuration, pouvoir

Otóżw przytoczonymwyżej kontekście najwłaściwszym terminem wydaje się słowo "pour ordre" jako, że procuration jest to pełnomocnictwo wydawane przez przedsiębiorcę do wykonywania za niego czynności prawnych przed sądem, a pouvoir to mniej więcej odpowiednik polskiego pełnomocnictwa.

Tłumacz w pracy

Sztuka notacji.
Najbardziej znaną na polskim rynku jest książka wydana przez TERTIUM [zobacz recenzję], ale na blogu, do którego link podaję poniżej jest bardzo praktyczna i skrócona wersja, w dodatku można ją sobie wydrukować, złożyć i umieścić w notatniku.
Sztuka notowania konsekutywnego: TUTAJ

http://anglopunkt.pl/tlumaczenia.html

Słowniki

Słowniki:Słownik terminologii prawniczej  : TUTAJ
TUTAJ

Pamięci tłumaczeniowe:
Glosbe fr/pl  : TUTAJ


Glosariusze:Ubezpieczenia : TUTAJGiełda: TUTAJ oraz TUTAJPrawniczy: TUTAJ
http://anglopunkt.pl/tlumaczenia.html

Kim jest tłumacz przysiegły?

Tłumacz przysięgły to najogólniej mówiąc "ten z pieczątką".

Polski ustawodawca ma od zawsze problem z zaklasyfikowaniem tłumaczy przysięgłych, jeszcze jakiś czas temu działalność gospodarcza tłumacza przysięgłego była zaklasyfikowana do wspólnego działu PKD razem z usługami przepisywania na maszynie i komputerze. Trudno więc było się dziwić  klientom, którzy przychodzili prosząc o "przepisanie" dokumentów po francusku.
Teraz zawód tłumacza przysięgłego zalicza się do zawodów prawniczych, do czego ja osobiście nie aspiruję.

Problem statusu zawodu tłumacza przysięgłego to również  problem stawek za tłumaczenia na potrzeby sądów, prokuratur i policji.
Ostatnia interpelacja TEPISU w tej sprawie [TUTAJ]  doczekała się wreszcie reakcji stosownych instytucji ale było bardziej strasznie niż śmiesznie [TUTAJ] oraz [TUTAJ]

http://anglopunkt.pl/tlumaczenia.html